Välkommen


.fi Domän-namn i Finland
från den 5:e september förnyades registrar systemet i Finland så att bara registrarer kan handha registrering och underhåll av finska domännamn , detta förändar inget för Dig utom att du måste söka en registrar om du vill förändra ditt domän.
Samtidigt släpptes .fi löst så utlänningar kan även registrera domän med ändelsen .fi

Sök ledigt domän


Flytt av domännamn
Du kan flytta ditt domän till oss enkelt, du behöver bara en överförings KOD, du kan fråga efter den hos din nuvarande registrar.
Inga kostnader för domännamnet uppstår, enbart administrativa kostnader, domännamnet är ju betalt till ett visst datum.

Enbart kostnader för parkering eller namntjänster i initialskedet. Sedan kan ju hemsidor o.d. göras och tillkomma.
Länk till blankett du gärna kan fylla i och skanna/eposta till oss.


Andra tjänster i samband med namnet
Vi kan ombesörja att du får s.k. säker anslutning [SSL] till ditt domän. Både 'Singel' och 'Wildcard' (=om du har flera namn).
Även:
  • Namnservertjänster
  • Epost som tjänst eller vidarekoppling
  • Web (hemsidor)
  • Automatisk förnyelse
  • Övrigt (fråga)